Triển lãm nội tạng và cơ thể người không phù hợp với văn hóa Việt Nam

Văn bản nêu rõ, ngày 6/7, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã đến dò xét thực tại triển lãm “Sự bí mật đặc thù của thân thể người” trưng bày tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong đó, khi Cục đến dò xét triển lãm có 7 hiện vật đã được trùm vải che (hoặc di dời đi) có đề biển “Hiện vật đang kiểm định lại”. Như vậy trong 131 hiện vật thì có 7 hiện vật (có thể là mẫn cảm nhất) đã được che hoặc cất đi nên Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm không có điều kiện tiếp cận.

Cũng theo văn bản báo cáo, phòng trưng bày được bề ngoài hơi công nghệ và thường xuyên có khoảng 30 người xem (chủ yếu là thanh niên trong phòng triển lãm).

Hình ảnh gây ám ảnh trong triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người.
Hình ảnh gây khiếp sợ trong triển lãm “Sự bí mật đặc thù của thân thể người”.

Các hiện vật đều được người thuyết minh khẳng định là tử thi người thật đã được ngâm trong dung dịch nhựa (nhựa hóa tử thi).

Thông qua thời kỳ dò xét, quan điểm của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là triển lãm “Sự bí mật đặc thù của thân thể người” chỉ thích hợp khi trưng bày ở Trường Đại học Y hoặc Viện Nghiên cứu về sinh vật học, y học giúp cho các sinh viên y học hoặc những người quan tâm nghiên cứu, học tập. Nếu trưng bày đại chúng thì sẽ là vấn đề văn hóa linh tính không thích hợp với văn hóa Việt Nam và phản cảm (những hiện vật mổ bụng xác đàn bà để trông thấy bào thai hoặc cơ quan nội tạng).

Trước đó, chiều tối ngày 6/7, Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM đã có văn bản đề xuất lâm thời ngưng triển lãm diễn ra từ ngày 7/7 và đề xuất Chi nhánh Công ty Cổ phần nhà sản xuất và thương nghiệp Khai Thiên – Big Bang cung cấp chiến lược doanh nghiệp; giấy tờ pháp lý, xuất xứ, lý lịch, chất liệu cụ thể những mẫu vật từ Hàn Quốc vào Việt Nam; các văn bản do các cơ quan chức năng Việt Nam cấp như thương chính, Bộ Y tế… để Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM làm cho hạ tầng để trưng cầu quan điểm của các cơ quan chức năng.

Trong thời kì chờ các cơ quan chức năng coi xét, đề xuất Chi nhánh Công ty Cổ phần nhà sản xuất và thương nghiệp Khai Thiên – Big Bang giới hạn hoạt động trưng bày mô phỏng cấu trúc thân thể người tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Hà Tùng Long

Tag :Sự bí mật đặc thù của thân thể người, Triển lãm nội tạng và thân thể người